Żywność GMO budzi wiele kontrowersji. Już przepisy Unii Europejskiej są bardzo restrykcyjne względem upraw jaki obrotu taką żywnością. Dodatkowo państwa członkowskie mają swobodę we wprowadzaniu ograniczeń lub zakazów dotyczących upraw GMO na swym terytorium. Aż 19 państw w UE już wprowadziło zakaz prowadzenia takich upraw. Nie zmienia to faktu, że w skali globalnej takich upraw jest coraz więcej. Co zatem warto wiedzieć?

Co to jest to całe GMO?

Żywność modyfikowana genetycznie, to kryje się pod skrótem GMO. Są to wszystkie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, których DNA zostało zmienione. Proces modyfikacji polega na wyodrębnieniu np. z rośliny genu dotyczącego cechy, którą naukowcy chcą zmienić. Następnie inżynierowie modyfikują ten gen w warunkach laboratoryjnych i ponownie wstawiają do DNA bazowej rośliny. Tym sposobem naukowcy mogą na przykład wyhodować odmianę kukurydzy odporną na jakieś szkodniki, wzorując się na dowolnej innej roślinie, która taką odporność posiada.

Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna?

Chociaż do tej pory nie stwierdzono jednoznacznie, czy GMO jest bezpieczne dla naszego zdrowia, to na całym świecie od wielu lat spożywa się żywność modyfikowaną genetycznie. Do tej pory badania wskazują, że GMO nie niesie większych zagrożeń dla zdrowia i życia niż produkty wytwarzane za pomocą upraw konwencjonalnych. Nie zmienia to faktu, że modyfikacja kodu genetycznego nie jest naturalnym procesem, a jej skutki mogą być trudne do przewidzenia. Na przykład modyfikacja DNA może spowodować wprowadzanie do żywności nowych, niebezpiecznych alergenów. Trudno jest też przewidzieć, jak uprawy GMO wpłyną na środowisko naturalne.

Jakie produkty najczęściej są modyfikowane genetycznie?

Dość powszechnie wiadomo, że duża część upraw soi, bawełny i kukurydzy, zwłaszcza pochodząca z obu Ameryk jest modyfikowana genetycznie. Szacuje się, że ponad 80% upraw soi, 70% bawełny i niemal 30% upraw kukurydzy to GMO. Jednak to nie jedyne rośliny uprawiane jako GMO. Często modyfikowane są też takie rośliny jak rzepak, burak cukrowy, lucerna, pszenica czy papaja.