Decydując się na kurs prawa jazdy, warto wybrać odpowiedni ośrodek szkoleniowy, który zapewni właściwe przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Kurs prawa jazdy w Rzeszowie cieszy się szczególnym zainteresowaniem, wiele osób decyduje się właśnie tam zdawać egzamin. Celem ośrodka szkolenia kierowców jest jak najlepsze przygotowanie kursantów do zdobycia umiejętności poruszania się pojazdami, a także zapoznania z przepisami ruchu drogowego.

Jak przygotować się do zdania egzaminu na prawo jazdy?

Przede wszystkim liczy się chęć do nauki i motywacja. Z zajęć teoretycznych kursant powinien wynieść jak najwięcej informacji, dodatkowo należy przygotować się z podręcznika. Pomocne będą również kursy online, które warto przerobić. Nauka praktyczna obejmuje trzydzieści godzin jazdy. Jeżeli kursant nie czuje się na siłach po tej liczbie lekcji, powinien dokupić dodatkowe godziny, w końcu właściwa jazda samochodem jest kluczowa. Bardzo istotna jest pewność, że posiada się odpowiednią wiedzę i umiejętności.

wniosek o wydanie prawo jazdy

Jak wyrobić prawo jazdy po zdanym egzaminie?

W celu uzyskania dokumentu prawa jazdy należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, zazwyczaj składa się go w urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy. Wydaniem prawa jazdy zajmują się wydziały komunikacji. Należy również uiścić opłatę za dokument prawa jazdy. Wydanie dokumentu następuje zazwyczaj 30 dni od daty przekazania wyniku egzaminu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub od daty uzupełnienia wniosku przez klienta. Do wniosku należy dołączyć odpowiednią fotografię,  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.