Kurs elektryka i zdobyte dzięki niemu uprawnienia elektryczne to znakomity sposób na to, aby podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy. Uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) są ważne nie tylko na terenie Polski, lecz także zagranicą (kraje Unii Europejskiej oraz inne, między innymi Szwajcaria). Warunkiem jest przetłumaczenie wykonanych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Czym są uprawnienia SEP?

Sam termin uprawnienia SEP G1 oznacza grupę 1, a więc elektryczną. G2 oraz G3 są uprawnieniami, odpowiednio, ciepłowniczymi oraz gazowymi. Warto znać te różnice, gdyż pomogą nam one w orientowaniu się w gąszczu ogłoszeń o pracę. Uprawnienia elektryczne wydawane są na zakończenie kursów, które uczą w sposób praktyczny pomiarów i kontroli instalacji elektrycznych, zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych sieci. Wydane dokumenty uprawniają do legalnego wykonywania tych czynności. Zdobyte uprawnienia do 1kV i powyżej ważne są przez okres 5 lat, po czym konieczne jest ich odnowienie.

kurs elektryka

Uprawnienia elektryczne przyznawane są tylko osobom, które nabyły odpowiednią wiedzę i umiejętności. Szkolenia elektryczne poruszają szereg niezbędnych zagadnień. Omawiane są między innymi przepisy, zasady BHP i zasady dysponowania mocą. Kurs to także informacje o organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych i obowiązki elektryka. Podawane są również informacje na temat sprzętu ochronnego i zapobiegania pożarom w sieci do 1kV oraz większej niż 1kV. Całość kursu na uprawnienia SEP kończy się egzaminem.

Uprawnienia elektryka jako początek dalszego rozwoju

Warto mieć na uwadze, że praca jako elektryk to doskonały punkt wyjścia do jeszcze bardziej intratnych zawodów. Warto pamiętać, że eksploatacja sieci, urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych ma też całe spektrum zastosowań w branży budowlanej. Możliwa jest w tym wypadku praca jako monter instalacji elektroenergetycznych lub nawet jako inspektor (konieczne są dalsze, dodatkowe szkolenia). Niezależnie od obranej ścieżki, szkolenia elektryczne to świetny początek nabywania nowej kolekcji doświadczeń zawodowych. Tak bezcennych na rynku pracy.

Kurs elektryka przez internet

W dzisiejszych, trudnych czasach kurs elektryka może odbywać się przez internet. E świadectwa są tak samo ważne, jak ich tradycyjne, papierowe odpowiedniki. Linki do szkoleń wysyłane są na adres e-mailowy, nie jest konieczna rejestracja czy posiadanie konta. Wystarczy kliknięcie w odnośnik o umówionej porze, po czym uczestnik szkolenia na uprawnienia elektryczne automatycznie znajdzie się w wirtualnym pokoju szkoleń. Egzamin ze znajomości zagadnień ujętych w kursie odbywa się we wcześniej ustalonym terminie.