Stres to sposób reakcji na pewien zewnętrzny bodziec, na który dana jednostka musi w jakiś sposób zareagować. Reakcja jest więc w pełni spersonalizowanym działaniem i w dużej mierze zależy od indywidualnych uwarunkowań konkretnej osoby. O ile sam bodziec jest czynnikiem od człowieka niezależnym, to na sposób reakcji może on istotnie wpływać. Warto zatem wiedzieć, jakie metody umożliwiają skuteczną kontrolę stresu.

Specyfika stresu

Kwestią zasadniczą w przypadku stresu jest poznanie jego źródła. Dlatego też zanim będzie mu można przeciwdziałać, należy określić, w jakich sytuacjach on występuje. Dopiero w momencie poznania źródła, możliwa jest eliminacja sytuacji stresowych i czynników, które go powodują. Wtedy też można podjąć działania mające na celu ich eliminacje.

Sytuacje te warto podzielić na dwie grupy: stres łatwy do wyeliminowania oraz stres trudny do wyeliminowania. W przypadku sytuacji z grupy pierwszej, należy od razu podjąć odpowiednie działania, które pozwolą uniknąć ich występowania. Sytuacje bardziej problematyczne wymagają natomiast działań długofalowych i stworzenia swego rodzaju planu, w którym zostaną zawarte poszczególne etapy eliminacji tych niekorzystnych zjawisk.

Należy jednak pamiętać, iż niektóre formy stresu są niemożliwe do wyeliminowania. Dlatego też trzeba je po prostu zaakceptować. Oczywiście, adaptacja stresu nie jest zadaniem łatwym i wymaga ogromnej pracy nad samym sobą. Należy tu świadomie podejść do kwestii stresu i realnie kontrolować swój sposób reakcji na niego, gdyż zależy ona przede wszystkim od nas samych.

spirex.pl

Metody walki ze stresem

Jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie ze stresem jest uśmiech. Nawet zmuszania się do uśmiechu powoduje pewne fizjologiczne reakcje, które ograniczają wpływ stresu, a także zwiększają odporność na sytuacje stresowe. Dlatego też, warto spędzać dużo czasu z ludźmi, którzy wywołują uśmiech na naszej twarzy oraz przy wykonywaniu czynności mu sprzyjających.

Bardzo efektywnym sposobem jest również wyobraźnia i praca nad swoją podświadomością, dlatego też liczne techniki bazują właśnie na nich. Zalicza się do nich chociażby metodę zwaną „Miejsce marzeń”, która polega na odwiedzaniu wykreowanego w swojej wyobraźni miejsca w momencie pojawienia się stresu czy też metodę submodalności, która w kilku krokach pozwala zmienić sposób postrzegania sytuacji stresowej i wywołać uczucie ulgi i odprężenia.

W kontekście stresu niezwykle ważną kwestią jest regularna aktywność fizyczna. Wysiłek fizyczny pozwala rozładować napięcie, wpływa na wydzielanie endorfin oraz zwiększa oporność organizmu na stres. Zaleca się, aby podejmować aktywność fizyczną przynajmniej trzy razy w tygodniu. Ilość rodzajów aktywności i dyscyplin sportowy jest naprawdę duża, przez co każdy może znaleźć coś zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i co będzie raczej przyjemną formą spędzania czasu niż obowiązkiem.

Bardzo istotne jest również posiadanie bliskiej osoby. Statystycznie uważa się, iż ludzie będący w szczęśliwym związku lepiej radzą sobie ze stresem i są mniej na niego podatni. Warto dodać, iż sam fakt opieki nad kimś bądź nad czymś sprawia, iż człowiek jest bardziej odporny na stres. Troszcząc się bowiem o innych, człowiek zapomina o swoich problemach i nie przykłada do nich aż tak dużej wagi.

Złoty środek

Należy jednak podkreślić, iż zarówno za mało jak i za dużo stresu w życiu to zjawiska niekorzystne. Niewielki stres ma działanie motywujące i jest niezbędny do podejmowania nowych inicjatyw i do pobudzenia umysłu. Istotą jest jedynie, aby był on na odpowiednim poziomie i przyczyniał się do rozwoju osobistego.