Sprawy spadkowe nie zawsze są tak proste, jakbyśmy tego chcieli. I chociaż prawo spadkowe jest dość jasne w kwestii dziedziczenia, często zdarza się tak, że konieczne jest dochodzenie swoich praw w sądzie. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy spadek po rodzicach został przekazany na podstawie ich testamentu komuś innemu, z pominięciem w nim bliskich, którzy mieli prawo do dziedziczenia majątku.

W prawie polskim istnieją ściśle określone grupy dziedziczenia. Jest ich dokładnie cztery. Pierwsza grupa dziedziczenia to najbliższa rodzina spadkodawcy, czyli żona i dzieci oraz wnukowie. Kolejnymi grupami są małżonkowie oraz rodzice, następnie są dziadkowie oraz ich zstępni.

spadek krok po kroku

Ostatnią grupą dziedziczenia są pasierbowie. Jeśli w postępowaniu spadkowym okaże się, że nie ma osób, które mają prawo do nabycia spadku. Wtedy pozostawiony majątek dziedziczy gmina, w której mieszkał spadkodawca lub Skarb Państwa. Dziedziczenie przez Skarb Państwa ma miejsce wtedy, gdy nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. A komu należy się spadek w pierwszej kolejności?

Kto dziedziczy spadek po rodzicach?

Dziedziczenie spadku krok po kroku zawsze odbywa się według kolejności grup i to najpierw grupie pierwszej przysługuje pełne prawo do spadku. Są to małżonkowie oraz dzieci. W tym przypadku żona lub mąż dziedziczą nie mniej niż ¼ majątku. Dzieci mają równy udział w spadku. Każdemu z rodzeństwa należy się po tyle samo. Jeśli do podziału jest spadek po rodzicach, wtedy wszystkie dzieci dostają po równej części majątku.

Możliwe jest jednak, że spadkodawcy zostawią po sobie testament, w którym dokładnie określają co i komu zostawiają. A także kogo ewentualnie z dziedziczenia wykluczają. W takiej sytuacji osobom wykluczonym lub wyłączonym z dziedziczenia majątku należy się zachowek. Jest to z reguły pieniężna wartość połowy udziału spadku, który w normalnych warunkach przypadłby w udziale osobie uprawnionej ustawowo do dziedziczenia.

Nie wszyscy jednak mogą chcieć przyjąć spadek po rodzicach. Powodów tego typu decyzji może być wiele. Najczęściej jednak taka sytuacja ma miejsce, gdy rodzice pozostawili po sobie niespłacone długi, których dzieci nie są w stanie spłacić. Wtedy można odrzucić spadek.