Rozpatrując wszystkie za i przeciw odnoszące się do studiów prawniczych, skupiamy się przede wszystkim na tym, jakiego rodzaju perspektywę pracy mają ich absolwenci. Jak szybko znajdą stałe zatrudnienie? Na jakim poziomie kształtować się będą ich zarobki? Jaką będą mieć możliwość rozwoju? Jednak czy naprawdę w zawodzie prawnika właśnie te aspekty najważniejsze?

Niepodważalne zalety studiów prawniczych

Studia prawnicze to nieodmiennie jeden z najpopularniejszych kierunków spośród wszystkich studiów społecznych. Wielu młodych ludzi wybiera je przede wszystkim z myślą o zapewnieniu sobie dobrej przyszłości. W studiach prawniczych widzą szansę na zdobycie kompleksowego wykształcenia, wysoko cenionego dyplomu i – w konsekwencji – atrakcyjnej pracy. Studiowanie prawa jest dla nich czymś w rodzaju przepustki do lepszego świata, w którym nie będą musieli narzekać na brak zainteresowania ze strony pracodawców i zbyt niskie pensje. Prawo może zapewnić im również ogromne możliwości rozwoju i dać możliwość na zbudowanie niezwykłej kariery. W końcu wiele najważniejszych stanowisk w państwie obsadzanych jest właśnie przez prawników.

Studia prawnicze

Studia prawnicze

Choć wszystkie wymienione wyżej zalety studiów prawniczych oraz kariery prawniczej są zgodne z prawdą, nie wyczerpują wcale możliwości, jakie oferuje zawód prawnika. Bowiem oprócz uznania, prestiżu, wysokiej pozycji i wartości czysto materialnych, wykonywanie zawodu prawnika daje jeszcze jedną bardzo istotną możliwość – daje szansę realnej pomocy ludziom, zwłaszcza tym, którzy pomocy tej najbardziej potrzebują.

Społeczny charakter zawodu prawnika

Wpływ, jaki prawo ma na nasze życie, jest wprost niemożliwy do przecenienia. Prawnicy, będący specjalistami w tej dziedzinie, tworzą z oczywistych powodów grupę uprzywilejowaną, mającą dostęp do wiedzy niedostępnej dla zwykłych ludzi. Ich znajomość prawa jest czymś wyjątkowym i jednocześnie wyjątkowo potrzebnym. Rola, jaką pełnią w społeczeństwie, wykracza znacznie poza współtworzenie produktu krajowego. Prawnicy piastujący najwyższe stanowiska w państwie lub doradzający osobom decydującym o polityce narodowej, mają bezpośredni wpływ na treść przepisów prawa, kształt ustaw czy rozporządzeń. Wymienione akty prawne mogą z kolei decydować o losie setek tysięcy, a być może nawet i milionów współobywateli. Jeśli w pracy swej będą kierować się dobrem kraju i jego mieszkańców, są w stanie uczynić bardzo wiele dla poprawy sytuacji w państwie. Podobnie rzecz ma się z prawnikami zajmującymi nieco mniej eksponowane stanowiska.

Jedną z najważniejszych ról, jaką może przyjąć na siebie prawnik, jest funkcja sędziego. Osoby te co do zasady cieszą się ogólnym szacunkiem, poważaniem i zaufaniem społecznym. Stanowisko sędziego wymaga w zamian od zajmującej go osoby wyjątkowej praworządności, prawości i mądrości. Świadomość, że każda decyzja może zaważyć na czyimś życiu z pewnością może ciążyć, jednak jest to cena, którą warto zapłacić. Podobnie rzecz ma się z takimi zawodami prawniczymi, jak prokurator, adwokat czy komornik. Wykonywanie ich jest przede wszystkim szansą na współtworzenie systemu prawnego, przestrzegania i budowy świadomości prawa oraz niesienia pomocy ludziom, którzy tego potrzebują.