Polski rynek cierpi nie tylko na brak specjalistów w sektorze budowlanym, ale również wykształconych ekspertów z rynku IT. Szacuje się obecnie, że na rynku w naszym kraju brakuje ok. 50 tys. osób w obrębie branży IT. Największą grupę z nich stanowią nadal programiści, co jest głównie spowodowane olbrzymim zapotrzebowaniem na obsługę informatyczną, a także duży odpływ programistów z rodzimego rynku pracy.

Podaż nie równa popytowi

Co ciekawe, według danych statystycznych odnośnie bardzo dużej liczby młodych osób kształcących się w dziedzinie informatyki i programowania, zapotrzebowanie rynku pracy wcale nie pokrywa się z ilością aktywnych programistów na tymże rynku. Pracodawcy nieustannie walczą o specjalistów w IT, co wpływa m.in. na systematyczny wzrost wynagrodzenia w tej branży. Obecnie osoba kończąca studia na specjalności np. Inżynieria oprogramowania może liczyć na zatrudnienie na stanowisku ogólnym w branży IT z pensją w wysokości ponad 6 tys. zł brutto. Programiści z doświadczeniem są opłacani już na poziomie ponad 9 tys. zł. Im bardziej stanowisko wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności, tym wynagrodzenie jest wyższe i może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Praca u podstaw

Aby zapełnić lukę na polskim rynku pracy, coraz częściej wprowadza się do szkół specjalne programy edukacyjne, aby nakłonić młodych ludzi do podjęcia nauki w dziedzinie informatyki oraz programowania. Takie zabiegi mają zwiększyć zainteresowanie programowaniem, jako kluczową specjalizacją na dzisiejszym oraz jutrzejszym rynku pracy. Absolwenci uczelni wyższych o kierunkach informatycznych są obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na polskim rynku. Rekruterzy oraz pracodawcy na każdym kroku narzekają na brak wartościowych oraz dobrze wykwalifikowanych programistów. Dlatego też inwestują coraz większe środki w kreatywne metody rekrutacyjne oraz w jeszcze bardziej atrakcyjne benefity pozapłacowe we własnych organizacjach.

Programiści i informatycy potrzebni są już wszędzie

O specjalistów z dziedziny IT zabiegają nie tylko firmy z tego obszaru, ale również różnego rodzaju placówki publiczne oraz podmioty pozarządowe. Przedstawiciele placówek publicznych są obecnie najbardziej zainteresowani zatrudnieniem osób specjalizujących się w rozwiązaniach chmurowych lub rozwiązaniach datacentrowych, które są uważane z najważniejsze z rozwojowego punktu widzenia placówki.

Specjalistów brakuje w całej Europie

Według wszelkich prognoz, nic nie wskazuje na to, aby zapotrzebowanie na programistów miało się w najbliższych latach zmniejszyć, a wręcz przeciwnie. Wprowadzanie coraz bardziej innowacyjnych technologii oraz rozwijająca się cyfryzacja gospodarki sprawia, że na pracowników posiadających odpowiednie umiejętności informatyczna będzie coraz większe zapotrzebowanie. Co ciekawe, nie tylko polski rynek IT zmaga się z deficytem pracowników. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej brakuje około 900 tys. informatyków oraz programistów.