Lokaty bankowe są mocno zróżnicowanymi produktami finansowymi. Warunki, na jakich można założyć taki depozyt bankowy, szczególnie w ostatnim czasie, ulegają zmianie. Na rynku pojawią się nowe produkty, a instytucje finansowe dostosowują swoje oferty do wzrostu zainteresowania tą formą pomnażania i oszczędzania kapitału. Z czego powinniśmy zdawać sobie sprawę, wybierając konkretną ofertę?

Lokata bankowa – od czego zależy jej oprocentowanie?

Oprocentowanie lokaty bankowej zależy od dwóch podstawowych czynników. Pierwszy z nich to wysokość stóp procentowych banku centralnego. Te związane są z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która podwyższa lub obniża stopy procentowe, w zależności od koniunktury rynkowej. Ma to oczywiście wpływ na oferty konkretnych produktów przygotowywane przez banki, ale jeszcze ważniejsze jest to w kontekście lokat długoterminowych.

Lokata bankowa długoterminowa – czyli depozyt składany na minimum 12 miesięcy – ma dwojaką postać. Może być to:

  • lokata bankowa długoterminowa z oprocentowaniem stałym – bank oferuje niezmienność oprocentowania przez cały czas trwania depozytu niezależnie od zmian stóp procentowych,
  • lokata bankowa długoterminowa z oprocentowaniem zmiennym – wysokość oprocentowania lokaty odzwierciedla decyzje Rady Polityki Pieniężnej; może ono zatem wzrastać lub maleć, co wiąże się z ostateczną wysokością zarobku na lokacie.
Krótkoterminowa lokata bankowa

Wybór pomiędzy jedną, a drugą formą lokaty długoterminowej można by sprowadzić do dwóch prostych zasad. Jeśli z analizy – np. przedstawianej w mediach branżowych – wynika, że stopy procentowe zostaną podniesione, na pewno nie warto korzystać z opcji stałego oprocentowania. Jeśli sytuacja rynkowa wskazuje z kolei na obniżenie stóp, lokata ze stałym oprocentowaniem będzie lepszym wyborem.

Lokata bankowa długo- i krótkoterminowa – różnice w oprocentowaniu

Oprocentowanie lokaty zależy także od terminu zapadalności depozytu, a prościej mówiąc, od czasu jej trwania. Przyjęło się stwierdzenie, że lokaty długoterminowe są objęte wyższym oprocentowaniem, niż lokaty deponowane na krótszy okres. Jeszcze kilka lat temu ten prosty podział miał odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej. Obecnie, możemy zaobserwować zmianę tych trendów. Banki konkurując o oszczędności Polaków, a przypomnijmy, że lokaty cieszą się bardzo dużą popularnością, wprowadzają wiele ofert promocyjnych. Niejednokrotnie spotkamy się z sytuacją, że oprocentowanie lokat krótkoterminowych będzie zbliżone do oprocentowana lokat długoterminowych.

Założenie lokaty a dodatkowe korzyści

Dość duża konkurencja rynkowa sprawia, że banki, w ramach lokaty, oferują dodatkowe benefity dla jej posiadaczy. Bardzo często nowi klienci instytucji bankowej otrzymują lepsze warunki depozytowe – czyli wyższe oprocentowanie lokaty. Jako dodatkowa korzyść pojawiają się również premie finansowe, które zazwyczaj zyskuje się wraz z założeniem lokaty i konta osobistego. Niektóre instytucje zachęcają klientów do wybrania ich produktu loteriami, w których wygrać można cenne nagrody. Na te elementy również warto zwracać uwagę wybierając lokatę bankową dla siebie.