Znajomość prawa pracy to najprostsza droga do dochodzenia swoich praw, a także do budowania zdrowych relacji z pracodawcą. Pracownik, który nie jest zapoznany ze swoimi prawami, może nie tylko zostać oszukany czy wykorzystany, ale także jest narażony na inne zagrożenia – w tym mobbing, w których nie rozpozna działań łamiących jego prawa.

Dlaczego warto znać prawo pracy?

Polskie prawo pracy jasno wskazuje, jak powinien wyglądać poprawny stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wszystkie te zasady zawiera w sobie Kodeks pracy. Jest to sformalizowany zbiór przepisów, które określają obowiązki i prawa zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Osoby zatrudniające pracowników z reguły doskonale orientują się w przepisach. Przedsiębiorcy czy instytucje mogą sobie również pozwolić na wsparcie prawników lub doradców prawnych, którzy wyjaśniają wszystkie zawiłości prawa pracy.

Kodeks pracy

Niestety, zwykły pracownik musi z reguły liczyć w tym zakresie na siebie. Dlatego też często nie zawracamy sobie głowy przepisami prawnymi i zgadzamy się na to, co oferuje nam pracodawca. Nie zdając sobie sprawy, że niekoniecznie musi to być zgodne z przepisami. Brak znajomości prawa pracy może prowadzić do wyzysku pracowniczego oraz niedopuszczalnych zachowań, takich jak nierówne traktowanie ze względu na wiek, płeć czy rasę, a także szereg innego rodzaju szkodliwych zachowań.

O czym mówi Kodeks pracy?

Systematycznie nowelizowany Kodeks pracy określa wszystkie warunki, jakie są konieczne do zachowania prawidłowego stosunku pracy pomiędzy zatrudnionym a zatrudniającym. Znajdziemy w nim regulacje obejmujące między innymi kwestie dotyczące prawidłowego zawarcia umowy, wypłaty wynagrodzenia, godzin pracy, urlopów, obowiązków szefa wobec pracownika oraz obowiązków pracownika wobec pracodawcy wraz z odpowiedzialnością materialną, a także zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy zawiera również przepisy regulujące zagadnienia dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy obiema stronami umowy i szereg innych przepisów, których znajomość daje zatrudnionemu niepodważalne argumenty w dochodzeniu swoich praw.

W momencie, gdy dochodzi do nieprawidłowości, które wynikają z nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów wynikających z Kodeksu pracy, pracownik może zgłaszać sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz dochodzić swoich spraw w sądzie. Do tego jednak niezbędna jest znajomość Kodeksu pracy. Jeśli obawiamy się zawiłości przepisów, możemy skorzystać ze specjalnych publikacji, takich jak komentarze do Kodeksu pracy, które w przystępny sposób przekazują kompletną wiedzę.