Zanim powierzymy serwisowanie urządzeń przemysłowych firmie zewnętrznej, warto się najpierw zorientować, jak taki serwis powinien wyglądać. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, o jakie urządzenia chodzi i do czego one służą. Najważniejsze jest to, by dany serwis urządzeń przemysłowych był prowadzony zgodnie z warunkami gwarancji.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Bardzo istotnym elementem serwisu urządzeń przemysłowych jest przeprowadzanie okresowych przeglądów, które będą zgodne z dyrektywą ATEX. Ponadto firma realizująca serwis powinna mieć stworzoną szczegółową koncepcję tego, jak będzie wyglądał system zabezpieczający dla danych maszyn. Istniejące już systemy powinny być także nieustannie ulepszane i modernizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami. Każde zadziałanie systemu przeciwwybuchowego powinno skutkować szczegółową analizą. Pozwoli to na zrozumienie przyczyn zdarzenia oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu na przyszłość.

serwis urządzeń przemysłowych

Bieżący serwis urządzeń przemysłowych

Należy pamiętać, że serwis i konserwacja maszyny nie powinny być zaniedbywane, przesuwane lub zbytnio odwlekane w czasie. Dzięki temu można zagwarantować bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny. Profesjonalne firmy świadczące usługi serwisowe, po przeprowadzonym serwisie lub zakupie maszyny, zazwyczaj przeprowadzają ponowne uruchomienie maszyny. Firma zlecająca serwis nie powinna zostawać sama z tym zadaniem, w końcu na tym etapie także powinna odbyć się weryfikacja prawidłowości pracy maszyny. Wszystkie te działania mają na celu nie tylko podniesienie bezpieczeństwa, ale także optymalizację pracy maszyny, by pracowała wydajnie i przynosiła zyski.

Wykonywanie pomiarów, obliczeń i inwentaryzacji

Dobry, profesjonalny serwis urządzeń przemysłowych powinien wykonywać także skrupulatną i dokładną inwentaryzację instalacji procesowych. Dzięki temu można wychwycić wszystkie nieprawidłowości lub potencjalne zagrożenia w procesie. Dodatkowo serwisant musi wykonywać pomiary ścianek i elementów urządzeń przemysłowych. Zabieg ten ma na celu dokładne zbadanie i skontrolowanie wytrzymałości konstrukcyjnej urządzenia. Wszystkie te zabiegi umożliwiają obliczenie wytrzymałości, jaką urządzenie ma na wybuch. Na podstawie tych obliczeń można wykonać precyzyjny plan, który pozwoli na dobranie optymalnych zabezpieczeń. Rozwiązania te powinny brać pod uwagę czynniki ekonomiczne, techniczne oraz przede wszystkim te wpływające na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Serwis urządzeń przemysłowych oparty o te zasady z pewnością przyniesie bezpieczną eksploatację urządzeń.