Historia jest bardzo ważną dziedziną życia. Od świadomości historycznej poszczególnych ludzi oraz grup zależy przecież tożsamość całych społeczeństw. Dzięki temu wiemy „skąd idziemy i dokąd zmierzamy”. Nie należy więc lekceważyć tego zagadnienia zarówno jeśli chodzi o – nauczaną w szkole – „wielką” historię, jak i dzieje rodzin czy małych wspólnot.

Zapiski ważnych dat

Trudno wyobrazić sobie dobrze wychowanego człowieka, który nie zna przynajmniej podstaw historii swojego narodu, państwa i rodziny. Przejawia się to choćby poprzez pamięć o najważniejszych wydarzeniach, mających kluczowy wpływ na dzieje poszczególnych społeczności. Jednym ze sposobów utrwalania tej niezbędnej wiedzy mogą być zapiski ważnych dat, istotnych z konkretnego punktu widzenia.

Przekazywanie informacji

Z tymi wszystkimi czynnościami powinno iść w parze odpowiednie przekazywanie informacji historycznych kolejnym pokoleniom. Dzięki umiejętnemu działaniu w tym kierunku można utrwalić niezbędną wiedzę o przeszłości, a przynajmniej jej obraz. Należy przy tym pamiętać, że w ten sposób sami przyczyniamy się do kształtowania historii. Oczywiście, każdy człowiek poprzez swoje czyny „dokłada cegiełkę” do jakiegoś większego dzieła. Świadomość tego może i powinna skłaniać do większej odpowiedzialności za to, co robimy…

„Historia jest nauczycielką życia” to najlepsze przesłanie, które towarzyszy konieczności zgłębiania tajników przeszłości. Wszystko nie tylko w celu zaspokojenia ciekawości, lecz aby teraźniejszość i przyszłość były jak najlepsze.