Na progu dorosłości (a często i wcześniej) wielu młodych ludzi zadaje sobie pytania: Co robić w życiu? Czym się zająć? W którym kierunku kształcić się dalej? Jaki zawód wykonywać? Jedną z propozycji jest studiowanie historii i wykonywanie zawodu historyka. W ten sposób można połączyć swoje zainteresowania z możliwością zarobku.

Historia – zajęcie dla pasjonatów

Żeby zajmować się historią, trzeba się nią interesować. Można też wiele nauczyć się, studiując dzieje człowieka: powszechne lub na określonym obszarze, w określonym miejscu i dziedzinie życia. Znana sentencja „historia magistra vitae est” jest bardzo trafna i dobrze opisuje tę naukę. Czerpiąc z doświadczeń przeszłości warto wysnuwać pozytywne wnioski na przyszłość. Przy okazji, jest wiele „białych plam”, które czekają na wyjaśnienie…

Historyk jako zawód

Jeśli ktoś chce zajmować się tą dziedziną zawodowo, powinien rozważyć studia akademickie. Z kierunkiem historia wiąże się kilka przydatnych specjalności – najbardziej popularne to nauczycielska oraz archiwistyczna. W zależności od uczelni dostępne są również inne specjalizacje, związane np. z kulturą, ekonomią, wojskowością czy konkretnym językiem lub historią danego obszaru. Każdy chętny zapewne znajdzie coś dla siebie. Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy też są niemałe, choćby przez pracę na uczelni lub w szkole, archiwum, muzeum czy pisanie książek i artykułów.

Dla osoby zawodowo zajmującej się historią, najlepiej, jeżeli stanowi to również życiową pasję i powołanie. Wtedy nabiera to większego sensu i daje poczucie satysfakcji z tego, co się robi.