Temat studiów i wybór odpowiedniego kierunku jest dość ważnym aspektem dla młodego człowieka wkraczającego w dorosłe życie. Często jest to decyzja podejmowana z myślą o przyszłej pracy, rozważana na podstawie realnych szans jej zdobycia. Wiele osób, kończących studia, niestety ma trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie, dlatego początkowa ścieżka naszej edukacji w roli studenta może mieć na to duży wpływ. Zatem jaki kierunek wybrać, aby w przyszłości mógł zaowocować dobrą i satysfakcjonującą pracą?

W tym artykule, przedstawimy taki, który daje szeroki wachlarz możliwości, a przy tym jest bardzo ciekawy i godny uwagi.  Bezpieczeństwo Wewnętrzne, kierunek, który uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Co ma do zaoferowania Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Program studiów w swoim kształceniu, obejmuje przygotowanie z dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania w zakresie nauk o bezpieczeństwie, a także organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce. Specjalności jakie są dostępne w ramach kierunku to:

  • Kryminologia i kryminalistyka,
  • Wywiad i kontrwywiad,
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa,
  • Bezpieczeństwo Smart City i państwa,
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, dedykowane są tym wszystkim, którzy w przyszłości chcieliby zawodowo rozwijać się w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Absolwenci są przygotowani do pracy w takich instytucjach, jak resort spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej, zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz w administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej i sektorze prywatnym.

Studia Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe, stwarza wiele możliwości pracy, m.in:

  • w służbie zawodowej policji, w wojsku, straży granicznej, straży pożarnej i służbach specjalnych,
  • w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • w systemie ochrony,
  • w firmach logistycznych i transportowych,
  • jako specjalista ds. bezpieczeństwa

Studia realizowane na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stwarzają studentom dobre możliwości edukacyjne na wysokim poziomie. Ćwiczenia i wykłady, prowadzone są przez specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obrony, którzy na podstawie własnego doświadczenia przekazują swoim podopiecznym cenną i niezwykle przydatną wiedzę.

Ukończenie studiów II stopnia na tym kierunku umożliwia także ubieganie się o pracę na stanowiskach kierowniczych w sektorze bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem globalnym, które istotną rolę odgrywa w polityce państwa. Jej cele jest ochrona kraju i społeczeństwa przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Studiując ten kierunek, możemy zgłębić bardziej tak ważny dla wszystkich temat, a będąc pracownikiem w sektorze bezpieczeństwa, nawet i wpłynąć na wszelkie decyzje i zmiany dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Dlatego wszyscy zainteresowani tą dziedziną życia społecznego i politycznego, powinni pójść na studia w tym kierunku.