Armia każdego państwa dzieli się na pododdziały o specjalnych nazwach. W zależności od rodzaju zadań wykonywanych podczas działań wojennych można między innymi wyróżnić batalion i dywizjon.

Czym jest batalion?

Jest to wojskowa jednostka organizacyjna, licząca kilkuset żołnierzy. Po raz pierwszy określenie to pojawiło się za sprawą Niccolo Machiavellego, a od wieku XVI na stałe zagościło w armii francuskiej jako nazwa jednostki taktycznej zmiennej liczy żołnierzy.
W Polsce termin pojawił się na początku osiemnastego wieku.

Po pierwszej wojnie, bataliony zaczęto dzielić na zwykłe czyli piechotę i specjalistyczne – medyczne, łączności, saperów, czołgów, piechoty morskiej dział pancernych i wiele innych, szkolonych do wykonywania wytyczonych działań lub ich zabezpieczaniu. Postęp ten wiązał się z coraz to nowocześniejszą techniką wojskową oraz zaopatrzeniem wojska w nowoczesną broń.

Obecnie batalion dzieli się na kompanie, a całość wchodzi w skład pułku.

Co to jest dywizjon?

Jednostka wojskowa, równa batalionowi w lotnictwie, marynarce wojennej, kawalerii i artylerii – to formacja taktyczna nosząca nazwę dywizjon.
Najlepiej znanym dywizjonem – pododdziałem taktycznym – jest znany wszystkim z lektury szkolnej polski pododdział lotnictwa myśliwskiego, biorący czynny i bohaterski udział podczas działań wojennych na terenie Wielkiej Brytanii – Dywizjon 303.

Dywizjon w artylerii to taktyczny i ogniowy pododdział. W jego skład wchodzi: dowództwo, bateria radiotechniczna, techniczna i startowa oraz pododdziały zabezpieczenia. Ta formacja ma na celu obronę powietrzną kraju.

W kawalerii z kolei, dywizjon jest odpowiednikiem batalionu w piechocie. Składa się z kilku szwadronów i podobnie jak batalion wchodzi w skład pułku.
W marynarce wojennej, dywizjon stanowi odział okrętów składających się z kilku grup pododdziałów. Ich rola polega na ochronie kraju od strony morza.